AC Cherinkas

Fondos Públicos

Axuda do programa FO203/2023 da Deputación da Coruña

A través do programa FO203/2023, a Asociación Cultural Cherinkas foi perceptora dunha axuda para a realización de actividades culturais durante o ano 2023:

Título do proxecto: Muiñada Vimianzo 2023

Importe do proxecto: 7.700

Importe da axuda:  6.160

Axuda do programa FO203/2022 da Deputación da Coruña

A través do programa FO203/2022, a Asociación Cultural Cherinkas foi perceptora dunha axuda para a realización de actividades culturais durante o ano 2022:

Título do proxecto: Muiñada Vimianzo 2022

Importe do proxecto: 7.150€

Importe da axuda:  5.720€

Axuda do programa FO204/2021 da Deputación da Coruña

A través do programa FO204/2021, a Asociación Cultural Cherinkas foi perceptora dunha axuda para a realización de investimentos en material de uso técnico e artístico vinculados ao desenvolvemento de actividades:

Título do proxecto: Equipamento Audiovisual para mellora da difusión 

Importe do proxecto: 1.861,85 €

Importe da axuda: 1.489,48 €

Axuda do programa FO203/2021 da Deputación da Coruña

A través do programa FO203/2021, a Asociación Cultural Cherinkas foi perceptora dunha axuda para a realización de actividades culturais durante o ano 2021:

Título do proxecto: Muiñada Vimianzo 2021

Importe do proxecto: 7.875€

Importe da axuda:  6.300€

Axuda do programa FO203/2019 da Deputación da Coruña

A través do programa FO203/2019, a Asociación Cultural Cherinkas foi perceptora dunha axuda para a realización de actividades culturais durante o ano 2019:

Título do proxecto: Muiñada Vimianzo 2019 

Importe do proxecto: 5.370,79€

Importe da axuda: 3.475,44€