AC Cherinkas

Fondos Públicos

Axuda do programa FO203/2019 da Deputación da Coruña

A través do programa FO203/2019, a Asociación Cultural Cherinkas foi perceptora dunha axuda para a realización de actividades culturais durante o ano 2019:

Título do proxecto: Muiñada Vimianzo 2019

Importe do proxecto: 5.370,79€

Importe da axuda: 3.475,44€

Axuda do programa FO204/2019 da Deputación da Coruña

A través do programa FO204/2019, a Asociación Cultural Cherinkas foi perceptora dunha axuda para a realización de investimentos en material de uso técnico e artístico vinculados ao desenvolvemento de actividades:

Título do proxecto: Equipamento Audiovisual para mellora da difusión

Importe do proxecto: 2.859,64 €

Importe da axuda: 2.281,99 €